Гора книг - скачай безкоштовно потрібний підручник

Скачати Обществознание. Право. Економіка

 • Введення в суспільствознавство. 6 клас
  ОписДана книга продовжує серію підручників з курсу громадянознавства. Основою її змісту є проблема взаємовідносин між окремими людьми, людиною і суспільством, людиною і державою, розглянута крізь...
 • Введення в суспільствознавство. 6 клас
  ОписДана книга продовжує серію підручників з курсу громадянознавства. Основою її змісту є проблема взаємовідносин між окремими людьми, людиною і суспільством, людиною і державою, розглянута крізь...
 • Введення в суспільствознавство. 7 клас
  ОписДана книга завершує серію підручників з курсу "Введення в суспільствознавство. Граждановедение". Основою її змісту є поняття права як життєвої цінності, навколо якого будується розмова про вза...
 • Введення в суспільствознавство. 7 клас
  ОписДана книга завершує серію підручників з курсу "Введення в суспільствознавство. Граждановедение". Основою її змісту є поняття права як життєвої цінності, навколо якого будується розмова про вза...
 • Введення в суспільствознавство. Граждановедение. 6 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит призначена для поглиблення та перевірки знань школярем за курсом "Введення в суспільствознавство. Граждановедение".Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписПідручник вперше надає учням, які навчаються в класах соціально-гуманітарного або соціально-економічного профілю, поглиблений курс суспільствознавства, що включає знання з питань соціології, п...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписПідручник являє короткий варіант суспільствознавчого курсу, призначений для вивчення в 10 класі на базовому рівні.Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для вас  ...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписПідручник являє короткий варіант суспільствознавчого курсу, призначений для вивчення в 10 класі на базовому рівні.Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для вас  ...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписПідручник охоплює комплекс знань з філософії, соціології, культурології, політології, психології. У його основі лежить антропологічний принцип - виклад будується навколо проблем людини та тих...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписДаний курс суспільствознавства включає в себе два підручника - для 10-го і 11-го класів середньої школи. Вони охоплюють широкий комплекс знань по філософії, соціології, економіки, права, з пит...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписДаний підручник є логічним продовженням підручників А.І.Кравченка для 8 і 9 класів. У ньому міститься більш глибоке і всебічне виклад основ економіки, політології, а також розглядаються основн...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписПідручник призначений для вивчення предмета на базовому рівні в старших класах загальноосвітніх установ. Зміст підручника відповідає федеральному компоненту Державного стандарту загальної осві...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписДаний підручник є логічним продовженням підручників А.І.Кравченка для 8 і 9 класів. У ньому міститься більш глибоке і всебічне виклад основ економіки, політології, а також розглядаються основн...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписПідручник являє короткий варіант суспільствознавчого курсу, призначений для вивчення в 10 класі на базовому рівні.Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для вас  ...
 • Суспільствознавство. 10 клас
  ОписДаний підручник є логічним продовженням підручників А.І.Кравченка для 8 і 9 класів. У ньому міститься більш глибоке і всебічне виклад основ економіки, політології, а також розглядаються основн...
 • Суспільствознавство. 10 клас. Базовий рівень
  ОписПідручник з суспільствознавства призначений для вивчення предмета на базовому рівні в старших класах загальноосвітніх установ. Книга містить великий теоретичний і фактичний матеріал з курсу. З...
 • Суспільствознавство. 10 клас. Базовий рівень
  ОписПідручник з суспільствознавства призначений для вивчення предмета на базовому рівні в старших класах загальноосвітніх установ. Книга містить великий теоретичний і фактичний матеріал з курсу. З...
 • Суспільствознавство. 10 клас. Практикум
  ОписПосібник містить завдання, що дозволяють організувати по кожній темі курсу суспільствознавства профільного рівня всі основні види навчальної та практичної діяльності у відповідності з сучасним...
 • Суспільствознавство. 10 клас. Практикум
  ОписПосібник містить завдання, що дозволяють організувати по кожній темі курсу суспільствознавства профільного рівня всі основні види навчальної та практичної діяльності у відповідності з сучасним...
 • Суспільствознавство. 10 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит відповідає змісту підручника А.Ф.Нікітіна "Суспільствознавство" для 10 класу. Мета робочого зошита - сприяти закріпленню і збагаченню знань, отриманих на уроках суспільствознавст...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписПідручник є продовженням базового суспільствознавчого курсу для старших класів. Він дає можливість на основі цілісного уявлення про суспільство значно розширити економічні і правові знання, по...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписПідручник є продовженням підручника "Суспільствознавство. 10 клас. Профільний рівень" (під редакцією Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебніковой, Н.М.Смірновой), повністю розкриває зміст федерального ком...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписПідручник є продовженням підручника "Суспільствознавство. 10 клас. Профільний рівень" (під редакцією Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебніковой, Н.М.Смірновой), повністю розкриває зміст федерального ком...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписПідручник являє собою другу частину короткого варіанта суспільствознавчого курсу для старших класів. Разом з підручником для 10 класу він повністю охоплює обов`язковий мінімум змісту, встановл...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписПідручник є продовженням підручника "Суспільствознавство. 10 клас", повністю розкриває зміст федерального компонента Державного освітнього стандарту з суспільствознавства профільного рівня, вк...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписДаний курс суспільствознавства викладається за сферами суспільного життя: економіка, соціальні відносини, політика, право, духовна сфера, які розглядаються в їх взаємозв`язку і взаємодії як ці...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписПідручник є продовженням підручника "Суспільствознавство. 10 клас. Профільний рівень" (під редакцією Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебніковой, Н.М.Смірновой), повністю розкриває зміст федерального ком...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписДаний підручник завершує вертикаль підручників з суспільствознавства. У ньому міститься більш глибоке і всебічне виклад основ соціології, права, культурології. Підручник повністю включає в себ...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписДаний підручник завершує курс суспільствознавства базового рівня для старших класів. У ньому представлені такі теми, як "Соціальні відносини", "Політика", "Право". Матеріал підручника розширит...
 • Суспільствознавство. 11 клас
  ОписДаний підручник завершує вертикаль підручників з суспільствознавства. У ньому міститься більш глибоке і всебічне виклад основ соціології, права, культурології. Підручник повністю включає в себ...
 • Суспільствознавство. 11 клас. Базовий рівень
  ОписПідручник входить в авторську лінію з суспільствознавства і призначений для вивчення предмета на базовому рівні в старших класах загальноосвітніх установ. Книга містить великий теоретичний і ф...
 • Суспільствознавство. 11 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит відповідає змісту підручника А.Ф.Нікітіна "Суспільствознавство" для 11 класу. Мета робочого зошита - сприяти закріпленню і збагаченню знань, отриманих на уроках суспільствознавст...
 • Суспільствознавство. 11 клас. Частина 2
  ОписДаний підручник завершує вертикаль підручників з суспільствознавства. У ньому міститься більш глибоке і всебічне виклад основ соціології, права, культурології. Підручник повністю включає в себ...
 • Суспільствознавство. 5 клас
  ОписПідручник входить в систему "Алгоритм успіху". У даному виданні, що відкриває єдину предметну лінію, автори прагнули ввести учнів у коло питань, які вивчає суспільствознавство. Чому так важлив...
 • Суспільствознавство. 5 клас. Робочий зошит
  ОписДаний посібник є частиною навчально-методичного комплекту з суспільствознавства для 5 класу. Зміст робочого зошита повністю відповідає змісту підручника "Суспільствознавство. 5 клас" під редак...
 • Суспільствознавство. 5 клас. Робочий зошит
  ОписДаний посібник є частиною навчально-методичного комплекту з суспільствознавства для 5 класу. Зміст робочого зошита повністю відповідає змісту підручника "Суспільствознавство. 5 клас" під редак...
 • Суспільствознавство. 6 клас
  ОписПідручник є продовженням лінії підручників з суспільствознавства для основної школи (5-9 класи). Він знайомить школярів з проблемами розвитку людської особистості, міжособистісного спілкування...
 • Суспільствознавство. 6 клас
  ОписПідручник відкриває авторську лінію курсу "Суспільствознавство" для основної школи та створює умови для підготовки учнів до вивчення суспільствознавства в старших класах.Ця книга зберігається...
 • Суспільствознавство. 6 клас
  ОписПідручник відкриває авторську лінію підручників А.Ф.Нікітіна "Суспільствознавство" для 6-11 класів. Він знайомить школярів з новими для них темами: "Людина в суспільстві", "Громадянин і закон"...
 • Суспільствознавство. 6 клас
  ОписПідручник відкриває авторську лінію курсу "Суспільствознавство" для основної школи та створює умови для підготовки учнів до вивчення суспільствознавства в старших класах.Ця книга зберігається...
 • Суспільствознавство. 6 клас. У 2 частинах. Частина 1
  ОписДана книга є першою в серії підручників курсу "Суспільствознавство". На її сторінках автори в захоплюючій формі висвітлюють процеси формування суспільства, взаємодії людини і суспільства. Підр...
 • Суспільствознавство. 6 клас. У 2 частинах. Частина 2
  ОписДана книга є першою в серії підручників курсу "Суспільствознавство". На її сторінках автори в захоплюючій формі висвітлюють процеси формування суспільства, взаємодії людини і суспільства. Підр...
 • Суспільствознавство. 6 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит входить в навчально-методичний комплект "Суспільствознавство" для учнів 6 класу загальноосвітніх установ. Містяться в зошиті питання і завдання складені відповідно до змісту підр...
 • Суспільствознавство. 6 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит до підручника "Суспільствознавство. 6 клас" під редакцією Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Івановой розроблена у відповідності з цим підручником, містить завдання різного рівня складності, сп...
 • Суспільствознавство. 6 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит до підручника "Суспільствознавство. 6 клас" під редакцією Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Івановой розроблена у відповідності з цим підручником, містить завдання різного рівня складності, сп...
 • Суспільствознавство. 6 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит до підручника "Суспільствознавство. 6 клас" під редакцією Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Івановой розроблена у відповідності з цим підручником, містить завдання різного рівня складності, сп...
 • Суспільствознавство. 6 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит до підручника "Суспільствознавство. 6 клас" під редакцією Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Івановой розроблена у відповідності з цим підручником, містить завдання різного рівня складності, сп...
 • Суспільствознавство. 7 клас
  ОписПідручник продовжує авторську лінію курсу "Суспільствознавство" для основної школи та створює умови для підготовки учнів до вивчення суспільствознавства в 8-9 класах.Ця книга зберігається на т...
 • Суспільствознавство. 7 клас
  ОписДане видання є частиною єдиної лінії навчальної літератури з суспільствознавства для початкової і середньої школи. У підручнику розглядаються проблеми взаємин людини і суспільства. У доступній...
 • Суспільствознавство. 7 клас
  ОписПідручник призначений для 7 класу основної загальноосвітньої школи. Відповідає федеральному компоненту державного стандарту загальної освіти, є складовою частиною безперервного курсу "Суспільс...
 • Суспільствознавство. 7 клас
  ОписПідручник продовжує авторську лінію курсу "Суспільствознавство" для основної школи та створює умови для підготовки учнів до вивчення суспільствознавства в 8-9 класах.Ця книга зберігається на т...
 • Суспільствознавство. 7 клас
  ОписУ підручнику розповідається про світ людських відносин, особистості підлітка, викладаються основи поведінки, йдеться про ті проблеми, з якими доводиться стикатися підлітку.Ця книга зберігаєтьс...
 • Суспільствознавство. 7 клас
  ОписПідручник входить в авторську лінію А.Ф.Нікітіна за курсом "Суспільствознавство" для 6-11 класів. Його матеріал присвячений питанням, пов`язаним з правовим статусом і правами дітей. Розглядают...
 • Суспільствознавство. 7 клас
  ОписУ підручнику розповідається про світ людських відносин, особистості підлітка, викладаються основи поведінки, йдеться про ті проблеми, з якими доводиться стикатися підлітку.Ця книга зберігаєтьс...
 • Суспільствознавство. 7 клас
  ОписДаний підручник продовжує лінію підручників Е.С.Корольковой і під редакцією А.Ф.Нікітіна за курсом "Суспільствознавство" для 6-9 класів загальноосвітніх установ. Посібник знайомить семикласник...
 • Суспільствознавство. 7 клас. Робочий зошит
  ОписВашій увазі пропонується робочий зошит для 7 класу загальноосвітніх установ "Суспільствознавство".Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для вас    &nbs...
 • Суспільствознавство. 7 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит входить в навчально-методичний комплект "Суспільствознавство" для учнів 7 класу загальноосвітніх установ. Вміщені у ній різноманітні питання і завдання допоможуть учням закріпити...
 • Суспільствознавство. 7 клас. Робочий зошит
  ОписПропонуємо вашій увазі робочий зошит з суспільствознавства для учнів 7 класів загальноосвітніх установ.Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для вас    ...
 • Суспільствознавство. 7 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит призначена для перевірки та поглиблення знань школярів за курсом "Суспільствознавство". Вона складена відповідно з підручником Н.Г.Суворовой, Е.С.Корольковой "Суспільствознавство...
 • Суспільствознавство. 7 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит призначена для перевірки та поглиблення знань школярів за курсом "Суспільствознавство". Вона складена відповідно з підручником Н.Г.Суворовой, Е.С.Корольковой "Суспільствознавство...
 • Суспільствознавство. 7 клас. Робочий зошит
  ОписВашій увазі пропонується робочий зошит для 7 класу "Суспільствознавство".Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для вас         ...
 • Суспільствознавство. 8 клас
  ОписДаний підручник є складовою частиною лінії підручників для основної школи з суспільствознавства. Він присвячений таким питанням, як особистість і суспільство, сфера духовного життя, соціальна...
 • Суспільствознавство. 8 клас
  ОписДане видання є продовженням підручників для 6 класу "Суспільствознавство. Людинознавства" і для 7 класу "Суспільствознавство. Людина в суспільстві", а також частиною єдиної лінії навчальної лі...
 • Суспільствознавство. 8 клас
  ОписПідручник призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх установ. Містить великий теоретичний і фактичний матеріал з курсу суспільствознавства. Створений з урахуванням сучасних наукових уявле...
 • Суспільствознавство. 8 клас
  ОписУ підручнику містяться основи соціології, економіки, а також розглядаються основні явища розвитку суспільства. Даний підручник повністю включає в себе обов`язковий мінімум за цими розділами су...
 • Суспільствознавство. 8 клас
  ОписПідручник написаний у відповідності з сучасними вимогами в освітній галузі "Суспільствознавство". У ньому розглядаються проблеми формування особистості і характеру людини, взаємодії особистост...
 • Суспільствознавство. 8 клас
  ОписУ підручнику містяться основи соціології, економіки, а також розглядаються основні явища розвитку суспільства. Даний підручник повністю включає в себе обов`язковий мінімум за цими розділами су...
 • Суспільствознавство. 8 клас
  ОписПідручник призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх установ. Містить великий теоретичний і фактичний матеріал з курсу суспільствознавства. Створений з урахуванням сучасних наукових уявле...
 • Суспільствознавство. 8 клас. Робочий зошит
  ОписВашій увазі пропонується робочий зошит для 8 класу загальноосвітніх установ "Суспільствознавство".Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для вас    &nbs...
 • Суспільствознавство. 8 клас. Робочий зошит
  ОписПеред вами робочий зошит для учнів 8 класу з курсу "Суспільствознавство". Вона продовжує серію робочих зошитів для основної школи. Зошит призначений для роботи в класі і вдома. Основна мета да...
 • Суспільствознавство. 8 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит призначена для перевірки та поглиблення знань школярів за курсом "Суспільствознавство". Вона складена відповідно з підручником О.В.Кішенковой "Суспільствознавство" для 8 класу за...
 • Суспільствознавство. 8 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит входить в комплект з підручником А.Ф.Нікітіна "Суспільствознавство" для 8 класу і повністю відповідає йому за структурою і змістом. Мета робочого зошита - сприяти закріпленню і з...
 • Суспільствознавство. 8-9 класи
  ОписПідручник підготовлений відповідно до затверджених вимог до викладання суспільних наук. Завдання курсу - доповнити знання учнів про людину, суспільстві, економіці, державному устрої; навчити ї...
 • Суспільствознавство. 8-9 класи
  ОписПідручник підготовлений відповідно до затверджених вимог до викладання суспільних наук. Завдання курсу - доповнити знання учнів про людину, суспільстві, економіці, державному устрої; навчити ї...
 • Суспільствознавство. 9 клас
  ОписДаний підручник є продовженням і завершенням курсу основної школи і дає початкові знання економічної сфери життя суспільства. Матеріал викладається доступною мовою із залученням життєвих прикл...
 • Суспільствознавство. 9 клас
  ОписПідручник написаний у відповідності з сучасними вимогами в освітній галузі "Суспільствознавство". В ході роботи з книгою школярі познайомляться з економічним і політичним життям суспільства, с...
 • Суспільствознавство. 9 клас
  ОписДаний підручник є продовженням підручника для 8 класу. У підручнику містяться основи права, політології та культурології. Підручник написаний легко і доступно для сучасних учнів.Ця книга збері...
 • Суспільствознавство. 9 клас
  ОписПідручник призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх установ. Містить необхідний фактичний і теоретичний матеріал з основ економіки, влади і політики, держави і права. Кожен параграф завер...
 • Суспільствознавство. 9 клас. Робочий зошит
  ОписПропонуємо вашій увазі робочий зошит з курсу "Суспільствознавство". Вона продовжує серію робочих зошитів для основної школи. Зошит призначений для роботи в класі і вдома. Матеріали робочої зош...
 • Суспільствознавство. 9 клас. Робочий зошит
  ОписДорогі учні, у ваших руках робочий зошит з курсу "Суспільствознавство". Вона продовжує серію робочих зошитів для основної школи. Зошит призначений для роботи в класі і вдома. Матеріали робочої...
 • Суспільствознавство. 9 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит призначена для перевірки та поглиблення знань школярів за курсом суспільствознавства. Вона складена відповідно з підручником О.В.Кішенковой "Суспільствознавство" для 9 класу зага...
 • Суспільствознавство. 9 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит входить в комплект з підручником А.Ф.Нікітіна "Суспільствознавство" для 9 класу і повністю відповідає йому за структурою і змістом. Мета робочого зошита - сприяти закріпленню і з...
 • Суспільствознавство. Базовий рівень. 10 клас. Підручник
  ОписНовий підручник з суспільствознавства призначений для вивчення предмета на базовому рівні в старших класах загальноосвітніх установ. Книга містить великий теоретичний і фактичний матеріал з ку...
 • Суспільствознавство. Базовий рівень. 10 клас. Підручник
  ОписНовий підручник з суспільствознавства призначений для вивчення предмета на базовому рівні в старших класах загальноосвітніх установ. Книга містить великий теоретичний і фактичний матеріал з ку...
 • Суспільствознавство. Базовий рівень. 11 клас. Підручник
  ОписНовий підручник з суспільствознавства призначений для вивчення предмета на базовому рівні в старших класах загальноосвітніх установ. Книга містить великий теоретичний і фактичний матеріал з ку...
 • Суспільствознавство. Глобальний світ в XXI столітті. 11 клас
  ОписПідручник присвячений сучасному глобальному миру, його витоків - товариствам минулого і сьогодення. Особливу увагу в книзі приділено стану світу після закінчення "холодної війни". Автори розкр...
 • Суспільствознавство. Світ людини. 6 клас
  ОписЦе видання відкриває єдину лінію навчальної літератури з суспільствознавства для основної та середньої (повної) школи. У підручнику в цікавій і захоплюючій формі висвітлюються питання людинозн...
 • Суспільствознавство. Основи правових знань. 8-9 класи. У 2 частинах. Частина 1 (+ CD-ROM)
  ОписМета цього підручника - допомогти учням 8-9 класів загальноосвітніх установ зрозуміти, що таке право, правові відносини, навчитися поважати закони, дізнатися свої права та навчитися їх захищат...
 • Суспільствознавство. Основи правових знань. 8-9 класи. У 2 частинах. Частина 2
  ОписМета цього підручника - допомогти учням 8-9 класів загальноосвітніх установ зрозуміти, що таке право, правові відносини, навчитися поважати закони, дізнатися свої права та навчитися їх захищат...
 • Суспільствознавство. Основи правових знань. 8-9 класи. Робочий зошит. У 2 частинах. Частина 1
  ОписРобочий зошит призначена для перевірки знань учнів по курсу права, а так само для формування навичок самостійної роботи з різними видами документів і виконання практичних завдань, в тому числі...
 • Суспільствознавство. Основи правових знань. 8-9 класи. Робочий зошит. У 2 частинах. Частина 1
  ОписРобочий зошит призначена для перевірки знань учнів по курсу права, а так само для формування навичок самостійної роботи з різними видами документів і виконання практичних завдань, в тому числі...
 • Суспільствознавство. Основи правових знань. 8-9 класи. Робочий зошит. У 2 частинах. Частина 2
  ОписРобочий зошит призначена для перевірки знань учнів по курсу права, а так само для формування навичок самостійної роботи з різними видами документів і виконання практичних завдань, в тому числі...
 • Суспільствознавство. Основи правових знань. 8-9 класи. Робочий зошит. У 2 частинах. Частина 2
  ОписРобочий зошит призначена для перевірки знань учнів по курсу права, а так само для формування навичок самостійної роботи з різними видами документів і виконання практичних завдань, в тому числі...
 • Суспільствознавство. Практикум. 11 клас
  ОписПосібник є продовженням відповідного практикуму для 10 класу. Структура книг і організація роботи з ними в обох випадках ідентичні. Посібник допоможе здійснити профільну підготовку учнів. Воно...
 • Суспільствознавство. Практикум. 11 клас
  ОписПосібник є продовженням відповідного практикуму для 10 класу. Структура книг і організація роботи з ними в обох випадках ідентичні. Посібник допоможе здійснити профільну підготовку учнів. Воно...
 • Суспільствознавство. Практикум. 11 клас
  ОписПосібник є продовженням відповідного практикуму для 10 класу. Структура книг і організація роботи з ними в обох випадках ідентичні. Посібник допоможе здійснити профільну підготовку учнів. Воно...
 • Суспільствознавство. Практикум. 11 клас
  ОписПосібник є продовженням відповідного практикуму для 10 класу. Структура книг і організація роботи з ними в обох випадках ідентичні. Посібник допоможе здійснити профільну підготовку учнів. Воно...
 • Суспільствознавство. Практикум. 11 клас
  ОписПосібник є продовженням відповідного практикуму для 10 класу. Структура книг і організація роботи з ними в обох випадках ідентичні. Посібник допоможе здійснити профільну підготовку учнів. Воно...
 • Суспільствознавство. Людина в глобальному світі. 10 клас
  ОписДана книга відкриває лінію підручників для старшої школи по курсу суспільствознавства. Специфіка курсу полягає в тому, що він орієнтований на вивчення життя суспільства в сучасному глобальному...
 • Опорний конспект школяра з економіки. Робочий зошит для 7-8 класів
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка. Історія та сучасна організація господарської діяльності". Організована за модульним принципом. Кожен модуль являє собою с...
 • Опорний конспект школяра з економіки. Робочий зошит для 7-8 класів
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка: історія і сучасна організація господарської діяльності". Організована за модульним принципом. Кожен модуль являє собою са...
 • Опорний конспект школяра з економіки. Робочий зошит для 7-8 класів загальноосвітніх установ
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка: історія і сучасна організація господарської діяльності". Організована за модульним принципом. Кожен модуль являє собою са...
 • Опорний конспект школяра з економіки. Робочий зошит для 7-8 класів загальноосвітніх установ
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка: історія і сучасна організація господарської діяльності". Організована за модульним принципом. Кожен модуль являє собою са...
 • Основи безпеки життєдіяльності. 9 клас
  ОписПідручник містить два розділи з курсу ОБЖ - «Основи безпеки особистості, суспільства і держави» і «Основи медичних знань та здорового способу життя». У книзі викладено найважливіші рекомендаці...
 • Основи суспільствознавства. 8 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів
  ОписНовий підручник призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Містить великий теоретичний і фактичний матеріал з курсу суспільствознавства. Створений з урахуванням сучас...
 • Основи суспільствознавства. 9 клас
  ОписПідручник призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх установ. Містить необхідний фактичний і теоретичний матеріал з основ економіки, влади і політики, держави і права. Кожен параграф завер...
 • Основи суспільствознавства. 9 клас
  ОписПідручник призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх установ. Містить необхідний фактичний і теоретичний матеріал з основ економіки, влади і політики, держави і права. Кожен параграф завер...
 • Основи суспільствознавства. 9 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів
  ОписНовий підручник призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Містить необхідний фактичний і теоретичний матеріал з основ економіки, влади і політики, держави і права. Ст...
 • Основи права. 10-11 клас. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит відповідає змісту підручника А.Ф.Нікітіна "Основи права" для 10-11 класів, послідовність питань випливає з тематичної структури параграфів. Матеріал зошита допоможе старшокласник...
 • Основи права. 10-11 класи
  ОписПідручник містить матеріал про ключових питаннях історії і теорії права та держави, в ньому розглянуті найважливіші галузі російського права - конституційне, цивільне, сімейне, трудове, кримін...
 • Основи права. Хрестоматія по курсу. Базовий рівень освіти
  ОписХрестоматія є частиною навчально-методичного комплекту з курсу "Основи права" (базовий рівень освіти) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх установ. Містить велику кількість нормативно-право...
 • Основи економічної теорії. 10-11 класи. Книга 2
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів базового рівня економічної грамотності, культури економіч...
 • Право. 10 клас
  ОписПідручник призначений для вивчення курсу "Право" в класах гуманітарного або соціально-економічного профілю. Зміст курсу допоможе учням підготуватися до здачі Єдиного державного іспиту з суспіл...
 • Право. 10 клас
  ОписПідручник призначений для вивчення курсу "Право" в класах гуманітарного або соціально-економічного профілю. Зміст курсу допоможе учням підготуватися до здачі Єдиного державного іспиту з суспіл...
 • Право. 10-11 клас
  ОписЦе підручник нового покоління. Він є комплексним і поєднує в собі власне підручник і практикум. Підручник забезпечує активне засвоєння навчального матеріалу: поряд з викладом основних знань пр...
 • Право. 10-11 клас. Базовий рівень освіти
  ОписЦе підручник нового покоління. Він є комплексним і поєднує в собі власне підручник і практикум. Підручник забезпечує активне засвоєння навчального матеріалу: поряд з викладом основних знань пр...
 • Право. 10-11 класи
  ОписДаний підручник має на меті познайомити старшокласників з основами держави і права сучасної Росії, з правовими принципами і нормами. Він призначений для тих, хто вивчає право на профільному рі...
 • Право. 10-11 класи
  ОписДаний курс адресований старшокласникам загальноосвітніх шкіл, а також учням профільних середніх навчальних закладів. Вивчення курсу сприятиме розвитку правової культури, вихованню цивілізовано...
 • Право. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 1. Право і політика
  ОписЦе підручник нового покоління, повністю відповідний освітньому стандарту по праву (профільний рівень освіти). Він є комплексним і поєднує в собі власне підручник і практикум. Підручник розрахо...
 • Право. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 1. Право і політикам
  ОписЦе підручник нового покоління, повністю відповідний освітньому стандарту по праву (профільний рівень освіти). Він є комплексним і поєднує в собі власне підручник і практикум. Підручник розрахо...
 • Право. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 2. Право і економіка
  ОписЦе підручник нового покоління, повністю відповідний освітньому стандарту по праву (профільний рівень освіти). Він є комплексним і поєднує в собі власне підручник і практикум. Підручник розрахо...
 • Право. 10-11 класи. Профільний рівень
  ОписПідручник містить матеріал про ключових питаннях історії і теорії права та держави, в ньому розглянуті найважливіші галузі російського права - конституційне, цивільне, сімейне, трудове, кримін...
 • Право. 10-11 класи. Профільний рівень
  ОписПідручник містить матеріал про ключових питаннях історії і теорії права та держави, в ньому розглянуті найважливіші галузі російського права - конституційне, цивільне, сімейне, трудове, кримін...
 • Право. 10-11 класи. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит відповідає змісту підручника А.Ф.Нікітіна "Право" для 10-11 класів, послідовність питань випливає з тематичної структури параграфів. Матеріал зошита допоможе старшокласникам закр...
 • Право. 10-11 класи. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит відповідає змісту підручника А.Ф.Нікітіна "Право" для 10-11 класів, послідовність питань випливає з тематичної структури параграфів. Матеріал зошита допоможе старшокласникам закр...
 • Право. 11 клас
  ОписПідручник призначений для вивчення курсу "Право" в класах гуманітарного або соціально-економічного профілю. Зміст курсу допоможе учням підготуватися до здачі Єдиного державного іспиту з суспіл...
 • Право. 11 клас
  ОписПідручник призначений для вивчення курсу «Право» в класах гуманітарного або соціально-економічного профілю. Зміст курсу допоможе учням підготуватися до здачі Єдиного державного іспиту з суспіл...
 • Право. 11 клас
  ОписПідручник призначений для вивчення курсу "Право" в класах гуманітарного або соціально-економічного профілю. Зміст курсу допоможе учням підготуватися до здачі Єдиного державного іспиту з суспіл...
 • Право. Основи правової культури. 10 клас. У 2 частинах. Частина 1
  ОписПідручник "Право. Основи правової культури" доктора юридичних і доктора педагогічних наук Е.А.Певцовой адресований учням 10 класів загальноосвітніх установ. У книзі викладені основні відомості...
 • Право. Основи правової культури. 10 клас. У 2 частинах. Частина 2
  ОписПідручник "Право. Основи правової культури" доктора юридичних і доктора педагогічних наук Е.А.Певцовой адресований учням 10 класів загальноосвітніх установ. У книзі викладені основні відомості...
 • Право. Основи правової культури. 11 клас. У 2 частинах. Частина 1
  ОписПідручник "Право. Основи правової культури" доктора юридичних наук і доктора педагогічних наук Е.А.Певцовой адресований учням старших класів загальноосвітніх установ. Курс формує правову компе...
 • Право. Основи правової культури. 11 клас. У 2 частинах. Частина 2
  ОписПідручник "Право. Основи правової культури" доктора юридичних наук і доктора педагогічних наук Е.А.Певцовой адресований учням старших класів загальноосвітніх установ. У книзі представлені необ...
 • Право. Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх установ. Профільний рівень освіти. У 2 книгах. Книга 2. Право і економіка
  ОписЦе підручник нового покоління, повністю відповідний освітньому стандарту по праву (профільний рівень освіти). Він є комплексним і поєднує в собі власне підручник і практикум. Підручник розрахо...
 • Практикум з економіки. 10-11 класи
  Опис"Практикум" призначений для учнів 10-11-х класів середніх освітніх шкіл (профільний рівень освіти). Він складений з урахуванням того, що в даних школах викладання ведеться на основі підручника...
 • Практикум з економіки. 10-11 класи
  ОписВашій увазі пропонується навчальний посібник профільного рівня освіти "Практикум з економіки. 10-11 класи".Ця книга зберігається на трьох серверах, вибирайте зручний для вас   &...
 • Практикум з економіки. 10-11 класи
  Опис"Практикум" призначений для учнів 10-11-х класів середніх освітніх шкіл (профільний рівень освіти). Він складений з урахуванням того, що в даних школах викладання ведеться на основі підручника...
 • Робочий зошит з курсу "Введення в суспільствознавство". 8 клас
  ОписЗошит входить в навчально-методичний комплекс до курсу "Введення в суспільствознавство". Вона допоможе організувати роботу учнів на уроці та вдома. Підручник для 8-9 класів під редакцією Л.Н.Б...
 • Робочий зошит з курсу "Введення в суспільствознавство". 8 клас
  ОписЗошит входить в навчально-методичний комплекс до курсу "Введення в суспільствознавство". Вона допоможе організувати роботу учнів на уроці та вдома. Підручник для 8-9 класів під редакцією Л.Н.Б...
 • Робочий зошит з курсу "Введення в суспільствознавство". 9 клас
  ОписЦя робочий зошит є продовженням зошити, яку ви використовували в 8-му класі і призначена для вивчення 2-ї частини підручника "Вступ до суспільствознавство" (з 2007 р. виходить під назвою "Сусп...
 • Робочий зошит з курсу "Введення в суспільствознавство". 9 клас
  ОписЗошит допоможе зробити роботу з вивчення складного курсу більш різноманітною та цікавою. Завдання, пропоновані авторами, спрямовані на розвиток учнів.Ця книга зберігається на трьох серверах, в...
 • Робочий зошит з курсу `Введення в суспільствознавство`. 9 клас
  ОписЗошит допоможе зробити роботу з вивчення складного курсу більш різноманітною та цікавою. Завдання, пропоновані авторами, спрямовані на розвиток учнів ..Ця книга зберігається на трьох серверах,...
 • Робочий зошит з суспільствознавства. 8 клас
  ОписРобочий зошит є посібником для самостійної роботи учнів на уроці та вдома. Посібник грунтується на підручнику А.І.Кравченка "Суспільствознавство" для 8 класу. Виконання завдань дозволить школя...
 • Робочий зошит з суспільствознавства. 9 клас
  ОписРобочий зошит є посібником для самостійної роботи учнів на уроці та вдома. Посібник грунтується на підручнику А.І.Кравченка, Е.А.Певцовой "Суспільствознавство" для 9 класу.Ця книга зберігаєтьс...
 • Робочий зошит з суспільствознавства. До підручника А. І. Кравченко, Е. А. Пєвцова "Суспільствознавство". 6 клас
  ОписРобочий зошит є посібником для самостійної роботи учнів на уроці та вдома. Посібник грунтується на підручнику А.І.Кравченка, Е.А.Певцовой "Суспільствознавство" для 6 класу.Ця книга зберігаєтьс...
 • Робочий зошит з суспільствознавства. До підручника А. І. Кравченко, Е. А. Пєвцова "Суспільствознавство". 7 клас
  ОписРобочий зошит є посібником для самостійної роботи учнів на уроці та вдома. Посібник грунтується на підручнику А.І.Кравченка, Е.А.Певцовой "Суспільствознавство" для 7 класу. Виконання завдань д...
 • Робочий зошит з економіки № 3
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка" (в 2-х тт. Або "Базовий курс"). У ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навчальну...
 • Робочий зошит з економіки № 3
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка" (у 2-х томах, або "Базовий курс"). У ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навчал...
 • Робочий зошит з економіки № 4
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка" (в 2-х тт. Або "Базовий курс"). У ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навчальну...
 • Робочий зошит з економіки № 1
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка. Базовий курс". У ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навчальну діяльність школя...
 • Робочий зошит з економіки № 2
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка. Базовий курс". У ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навчальну діяльність школя...
 • Робочий зошит з економіки № 2
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка. Базовий курс". У ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навчальну діяльність школя...
 • Робочий зошит з економіки. 10 клас. Частина 2
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника І.В.Ліпсіца "Економіка" для 10 класу. У ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навчальну діяльність школяр...
 • Робочий зошит з економіки. № 1
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручників І.В.Ліпсіца "Економіка" (у 2-х томах або "Базовий курс") - В ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навча...
 • Робочий зошит з економіки. № 2
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручників І.В.Ліпсіца "Економіка" (у 2-х томах або "Базовий курс") - В ній містяться завдання по кожній темі підручника, які допоможуть організувати навча...
 • Збірник завдань по праву з рішеннями. Посібник для 10-11 класів
  ОписЗавдання, що входять до збірки, можуть бути використані на будь-якій стадії навчального процесу за курсом "Суспільствознавство" (розділ "Право") або "Право" (якщо право вивчається як окремий н...
 • Універсальна робочий зошит з економіки. 10-11 класи
  ОписЗошит з економіки повністю відповідає Державному освітньому стандарту базового рівня для загальноосвітніх шкіл. Вона може бути використана в комплекті з будь-яким підручником економіки, включе...
 • Універсальна робочий зошит з економіки. 10-11 класи
  ОписЗошит з економіки повністю відповідає Державному освітньому стандарту базового рівня для загальноосвітніх шкіл. Вона може бути використана в комплекті з будь-яким підручником економіки, включе...
 • Економіка
  ОписСучасне гуманітарну освіту немислимо без знання основ економіки. Пропонований підручник В.С.Автономова дає систему таких знань. Залежно від рівня підготовки учнів він може бути рекомендований...
 • Економіка. 10 клас
  ОписНовий навчальний курс економіки містить відомості з усіх основних питань економічної теорії та розрахований на вивчення в 10 і 11 класах загальноосвітніх установ. Зміст курсу відповідає станда...
 • Економіка. 10-11 клас
  ОписСучасне гуманітарну освіту немислимо без знання основ економіки. Пропонований підручник BCАвтономова дає систему таких знань. Залежно від рівня підготовки учнів він може бути рекомендований дл...
 • Економіка. 10-11 клас
  ОписСучасне гуманітарну освіту немислимо без знання основ економіки. Пропонований підручник В.С.Автономова дає систему таких знань. Залежно від рівня підготовки учнів він може бути рекомендований...
 • Економіка. 10-11 клас
  ОписПідручник містить вступний курс основ знань з мікро-і макроекономіці для учнів загальноосвітніх шкіл, в яких вивчення предмета здійснюється протягом одного навчального року. У ньому просто і д...
 • Економіка. 10-11 клас. Базовий курс
  ОписПідручник містить вступний курс основ знань з мікро-і макроекономіці для учнів загальноосвітніх шкіл, в яких вивчення предмета здійснюється протягом одного навчального року. У ньому просто і д...
 • Економіка. 10-11 клас. У 2 книгах. Книга 1
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів економічної грамотності профільного рівня, культури еконо...
 • Економіка. 10-11 клас. У 2 книгах. Книга 2
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів економічної грамотності профільного рівня, культури еконо...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписЦе перший в Росії інтерактивний інтернет-підручник. Він припускає роботу з джерелами економічної інформації, використання сучасних засобів комунікації, включаючи ресурси Інтернету, критичне ос...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписПідручник у доступній формі, з урахуванням загальноосвітньої підготовки старшокласників знайомить їх з основними теоретичними і прикладними проблемами економіки. Це дає всім випускникам середн...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписПідручник у доступній формі, з урахуванням загальноосвітньої підготовки старшокласників знайомить їх з основними теоретичними і прикладними проблемами економіки. Це дає всім випускникам середн...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписСучасне гуманітарну освіту немислимо без знання основ економіки. Пропонований підручник В.С.Автономова дає систему таких знань. Залежно від рівня підготовки учнів він може бути рекомендований...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписПідручник у доступній формі, з урахуванням загальноосвітньої підготовки старшокласників знайомить їх з основними теоретичними і прикладними проблемами економіки. Це дає всім випускникам середн...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписПідручник у доступній формі, з урахуванням загальноосвітньої підготовки старшокласників знайомить їх з основними теоретичними і прикладними проблемами економіки. Це дає всім випускникам середн...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписТеоретичний матеріал охоплює економічні поняття курсу економіки (базового рівня), систематизує їх склад і взаємозв`язку. Текст ілюстрований схемами, графіками, статистичними даними по економіц...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписТеоретичний матеріал охоплює економічні поняття курсу економіки (базового рівня), систематизує їх склад і взаємозв`язку. Текст ілюстрований схемами, графіками, статистичними даними по економіц...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписСучасне гуманітарну освіту немислимо без знання основ економіки. Пропонований підручник В.С.Автономова дає систему таких знань. Залежно від рівня підготовки учнів він може бути рекомендований...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписПідручник А.П.Кіреева "Економіка. 10-11 класи" - переможець національного конкурсу "Книга року-2009" в номінації "Підручник XXI століття". Це перший в Росії інтерактивний інтернет-підручник. В...
 • Економіка. 10-11 класи
  ОписПідручник у доступній формі, з урахуванням загальноосвітньої підготовки старшокласників знайомить їх з основними теоретичними і прикладними проблемами економіки. Це дає всім випускникам середн...
 • Економіка. 10-11 класи. Базовий курс
  ОписПідручник містить вступний курс основ знань з мікро-і макроекономіці для учнів загальноосвітніх шкіл, в яких вивчення предмета здійснюється протягом одного навчального року. У ньому просто і д...
 • Економіка. 10-11 класи. Базовий курс
  ОписПідручник містить вступний курс основ знань з мікро-і макроекономіці для учнів загальноосвітніх шкіл, в яких вивчення предмета здійснюється протягом одного навчального року. У ньому просто і д...
 • Економіка. 10-11 класи. Базовий рівень освіти. У 2 книгах. Книга 2
  ОписКнига є другою частиною підручника з основ економічної теорії для середніх загальноосвітніх шкіл. У ній дається характеристика стану та структури економіки нашої країни, розглядаються найважли...
 • Економіка. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 1
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів економічної грамотності профільного рівня, культури еконо...
 • Економіка. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 1
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів базового рівня економічної грамотності, культури економіч...
 • Економіка. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 2
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів економічної грамотності профільного рівня, культури еконо...
 • Економіка. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 2
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів базового рівня економічної грамотності, культури економіч...
 • Економіка. 10-11 класи. Практикум для учнів
  ОписСтруктура та зміст практикуму жорстко прив`язані до підручника: назва глав повторюють назви глав підручника, а всі види завдань відображають поняття і закони, що розглядаються у відповідній гл...
 • Економіка. 10-11 класи. Практикум. У 2 частинах. Частина 1
  ОписПрактикум адресований вчителям і учням шкіл, гімназій, коледжів, які вивчають курс економіки на базовому рівні. Він може бути використаний також у навчальному процесі, організованому за будь-я...
 • Економіка. 10-11 класи. Практикум. У 2 частинах. Частина 2
  ОписПрактикум адресований вчителям і учням шкіл, гімназій, коледжів, які вивчають курс економіки на базовому рівні. Він може бути використаний також у навчальному процесі, організованому за будь-я...
 • Економіка. 10-11 класи. Профільний рівень освіти. У 2 книгах. Книга 1
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів економічної грамотності профільного рівня, культури еконо...
 • Економіка. 11 клас. Профільний рівень
  ОписНовий навчальний курс економіки містить відомості з усіх основних питань економічної теорії та розрахований на вивчення в 10 і 11 класах загальноосвітніх установ. Зміст курсу відповідає станда...
 • Економіка. 7-8 класи. Історія та сучасна організація господарської діяльності
  ОписУ підручнику розказано про те, коли і як виникло поділ праці, як організовано виробництво благ, чому торгівля - союзник виробництва, навіщо потрібні і як працюють біржі та банки, що таке гроші...
 • Економіка. 9 клас. Основи споживчих знань. Робочий зошит
  ОписРобочий зошит входить в комплект до підручника "Економіка. Основи споживчих знань" (під загальною редакцією Е.Кузнецовой, Д.Сорк) і пов`язана з ним єдиною нумерацією глав і завдань. Містить за...
 • Економіка. Базовий курс. 10-11 клас
  ОписПідручник містить вступний курс основ знань з мікро-і макроекономіці для учнів загальноосвітніх шкіл, в яких вивчення предмета здійснюється протягом одного навчального року. У ньому просто і д...
 • Економіка. Базовий курс. 10-11 клас
  ОписПідручник містить вступний курс основ знань з мікро-і макроекономіці для учащий загальноосвітніх шкіл, в яких вивчення предмета здійснюється протягом одного навчального року. У ньому просто і...
 • Економіка. Базовий курс. 10-11 клас
  ОписПідручник містить вступний курс основ знань з мікро-і макроекономіці для учнів загальноосвітніх шкіл, в яких вивчення предмета здійснюється протягом одного навчального року. У ньому просто і д...
 • Економіка. Базовий курс. 10-11 класи
  ОписПідручник містить вступний курс основ знань з мікро-і макроекономіці для учнів загальноосвітніх шкіл, в яких вивчення предмета здійснюється протягом одного навчального року. У ньому просто і д...
 • Економіка. Базовий курс. 10-11 класи
  ОписЦе підручник нового покоління для учнів 10-11 класів, які вивчають основи економіки на базовому рівні у відповідності з новим освітнім стандартом. У його створенні та апробації брали участь в...
 • Економіка. Історія та сучасна організація господарської діяльності. 7-8 класи
  ОписУ підручнику розказано про те, коли і як виникло поділ праці, як організовано виробництво благ, чому торгівля - союзник виробництва, навіщо потрібні і як працюють біржі та банки, що таке гроші...
 • Економіка. Основи споживчих знань. 9 клас
  ОписУ підручнику пояснюються місце споживачів в сучасній економіці, їх права та обов`язки, розповідається про алгоритм дій у типових споживчих ситуаціях. Кілька розділів присвячено роботі з спожив...
 • Економіка. Основи економічної теорії. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 1
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів економічної грамотності профільного рівня, культури еконо...
 • Економіка. Основи економічної теорії. 10-11 класи. У 2 книгах. Книга 1
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів економічної грамотності профільного рівня, культури еконо...
 • Економіка. Профільний рівень освіти. 10-11 клас. У 2 книгах. Книга 2
  ОписПідручник знайомить старшокласників з основами ринкової економіки. Вивчення економіки за цим підручником забезпечує формування в учнів економічної грамотності профільного рівня, культури еконо...
 • Економіка. Підручник для 10-11 класів. У двох книгах. Книга 1
  ОписПідручник містить вступний курс економічних знань для учнів 10 - 11-х класів загальноосвітніх шкіл. Він забезпечує знайомство школярів з базовим курсом економічної теорії та економічних основ...
 • Економіка. Підручник для 10-11 класів. У двох книгах. Книга 2
  ОписКнига є другою частиною підручника з основ економічної теорії для середніх загальноосвітніх шкіл. У ній дається характеристика стану та структури економіки нашої країни, розглядаються найважли...

Обществознание. Право. Економіка зберігається на трьох серверах, вибирайте зручніший для вас


            

Таги:

Унікальність

Більшість з представлених у нас книжкок ви не зможете ніде більше завантажити

Різні формати

Книги у нас в популярных форматах pdf или djvu. Їх можна відкрити будь-якою зручною програмою

Облако тагів

2 клас англійська мова контрольна робота Spotlight 6 test booklet скачать Starlight 10 test booklet скачать Starlight 10 workbook скачать Starlight 11 workbook скачать Аудіокурс іспанської мови скачати безкоштовно Біологія 6 клас підручник Біологія 6 клас підручник скачати Заняття з соціально побутового орієнтування Зошит З. Трудового навчання 3 клас Зошит з музики 7 клас скачать Зошит з природознавства 5 клас Книга музика 3 клас Книги з англійської мови скачати безкоштовно Контрольні роботи з математики 4 клас Креслення книга Музика 5 клас підручник Образотворче мистецтво 7 клас скачать Поурочні плани з алгебри 8 клас Підручник біологія 11 клас профільний рівень Підручник з музики 6 клас Підручники 6 клас скачати безкоштовно Робочий зошит з креслення Робочий зошит з природознавства 6 клас Робочий зошит з хімії 8 клас Світова література 10 клас хрестоматія скачати Скачати музику безкоштовно Столярна справа Таблиця множення скачати Тести органічна хімія 11 клас Фонохрестоматія 3 клас
Власність © Все права у нас 2012. Книжна горка.